11
شنبه 8 بهمن 1401
شماره 8701
روایت تهران
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

از نعل‌بندی تا تفنگ‌سازی و چارپاداری

صنوف در تهران قدیم از چند حرفه تشکیل شده بود که تعدادشان به ۲۰پیشه می‌رسید و نزدیک به ۲۹هزار نفر در این پیشه‌ها مشغول به‌کار بودند.