19
پنج شنبه 26 فروردین 1400
شماره 8196
جهان
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
وال‌استریت ژورنال نوشته که اعتراضات به مرگ یک جوان سیاهپوست در حومه شهر مینیاپولیس در سومین شب پیاپی همچنان ادامه دارد.
آسیا
مرگ‌ومیر ناشی از کرونا، هند را عاصی کرده و اوضاع چنان خراب است که خانواده‌های قربانیان، بعد از ساعت‌ها درصف ایستادن می‌توانند پیکر عزیزانشان را در مرکز سوزاندن اجساد خاکستر کنند.

اشرف غنی در بن‌بست

کاهش نفوذ سیاسی و از‌دست‌دادن متحدان از یک‌سو و ناکامی در مذاکرات صلح با طالبان از سوی دیگر رئیس‌جمهور افغانستان را در تنگنا قرار داده است
گزارش
با اینکه رئیس‌جمهور افغانستان این روزها همه‌جا دیده می‌شود، در کنفرانس‌های بین‌المللی حضور دارد، با دیپلمات‌ها ملاقات می‌کند، در رویدادهای داخلی شرکت و طرح‌های مختلف را افتتاح می‌کند، اما زندگی سیاسی او مدت‌هاست که به انزوا کشیده شده و هر روز دوستان و متحدان بیشتری را چه در داخل و چه در خارج از دست می‌دهد.
PDF جهان
کوتاه جهان
روز گذشته سفر عبدالحمید دبیبه، رئیس دولت وحدت ملی لیبی به ترکیه پایان یافت. او به همراه هیأت بزرگی متشکل از 14وزیر، ازجمله وزرای کشور، امور خارجه، بهداشت، نفت و گاز، اقتصاد، بازرگانی، امور مالی و همچنین ریاست ستاد ارتش عازم ترکیه شده بود.