3
پنج شنبه 26 فروردین 1400
شماره 8196
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شهروندان خطرات محله خود را شناسایی کنند

مدیریت بحران
مهلت ارسال آثار به مسابقه «مخاطرات‌شناسی محله» تا 20اردیبهشت‌ماه امسال تمدید شد.
ویژه
یک‌رام قطار ملی با 7 دستگاه واگن پس از گذشت ماه‌ها تلاش مهندسان وطنی با عمق داخلی‌سازی‌ ۸۵ درصدی، در فروردین ۱۴۰۰ رونمایی شد.
گزارش2
روز سه‌شنبه این هفته اعضای شورای شهر تهران طرح دوفوریتی «ارائه گزارش و سند تحویل و تحول شهرداری» را به تصویب رساندند؛ طرحی که مبتنی بر کارنامه مدیریت شهری در دوره پنجم شورای شهر تهران است.

بهار و تابستان هر ماه یک باغ جدید

از سال 96تا 99، 18باغ به فضای‌عمومی‌شهرتهران بازگشت و در 6ماه نخست امسال 6 باغ دیگر به بوستان تبدیل‌خواهد شد
گزارش
تملک باغ‌ها و تبدیل آن به بوستان عمومی در شهر تهران همچنان ادامه دارد.