طرح براندازی دولت ترکیه روی میز عربستان

ولیعهد سعودی بعد از پرونده خاشقجی خواستار تدوین طرحی برای سقوط دولت اردوغان شده است
تنش‌های عربستان و ترکیه تا کجا ممکن است پیشروی کند؟ متحدانی که بعد از روی کار آمدن ملک سلمان به‌تدریج از یکدیگر فاصله گرفته و اکنون مقابل هم صف‌کشی کرده‌اند.