18
چهار شنبه 16 مرداد 1398
شماره 7730
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

منجی اقتصاد مشهد

حجره‌های بازار رضای مشهد از آخرین روزهای دهه 50 که در همسایگی حرم امام‌رضاع قد علم کردند به بهترین مسیر برای خرید سوغات زائران تبدیل شده‌اند.
کاهش ارزش ریال و قرابت فرهنگی چه تاثیری بر جذب گردشگر از همسایه غربی داشته است؟

مسافران همسایه

گزارش میدانی و تحلیلی همشهری از حضور گردشگران زیارتی، ‌سیاحتی و درمانی در ایران
صورتش هنوز ورم دارد و سفیدی چشم‌هایش به سرخی می‌زند.