24
چهار شنبه 16 مرداد 1398
شماره 7730
هوشمند
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مدیریت جهانی شهرها در سایه فناوری‌های نوین اطلاعاتی

با گسترش شهرها، معضلات و مشکلات شهری نیز گسترش چشمگیری یافت و در کنار آن کارکردهای مثبت که منتج به ظهور و توسعه شهرها و کلانشهرها شد، تبعات منفی زندگی جمعی نیز سایه خود را بر سر شهرها گسترانید و موجب شد امروزه شهرها نه‌تنها با گستردگی جغرافیایی، جمعیت، تراکم زیستی، معیشت و خدمات، بلکه با همه آن کارکردهای مثبت و معضلات هویت یابد.