9
چهار شنبه 16 مرداد 1398
شماره 7730
درنگ2
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

گرانی؛ سوغات گردشگران عراقی

تابستان که می‌رسد حال و هوای دولت‌آباد عوض می‌شود. در هر گوشه از محله نشانی از مسافران عراقی به چشم می‌خورد.

درمان عراقی‌ها در ایران

چندسالی است که حضور گردشگران عراقی جدا از بحث زیارت و سیاحت در بخش درمان بسیار پررنگ دیده می‌شود، طوری که سال گذشته رکورد بیش از 2میلیون ورودی را به ثبت رساندند که 17درصد در بخش گردشگری سلامت بود.