راه‌اندازی مدارس سبز در البرز

آموزش کاهش آلایندگی‌های ناشی از مصرف انرژی از ویژگی‌های مدارس سبز است و زیرساخت‌های آن بر اساس شاخص‌های محیط‌زیستی، هوشمندسازی می‌شود
چند سالی است که ساخت مدارس سبز با هدف ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در فضاهای آموزشی در دستور کاری – عمرانی آموزش و پرورش قرار گرفته است.