درگیری‌‌های نظامی در هلال نفتی لیبی

به‌دنبال حمله نیروهای وابسته به ابراهیم الجضران، فرمانده سابق نیروهای گارد محافظ تاسیسات نفتی لیبی به منطقه بنادر صادرات نفت این کشور، منطقه هلال نفتی به صحنه درگیری تبدیل شده است.