10
شنبه 2 تیر 1397
شماره 7412
زیست‌بوم
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نگذاریم کوه‌ها بیابانی شوند

یادداشت
شاید واژه‌ «بیابان» درنظر ما فقط گستره‌های دشتی بی‌آب و علف باشد اما یک کوهستانِ تخریب‌شده که پوشش گیاهی خود را از دست داده نیز می‌تواند در نداشتن آثار حیاتی چشمگیر، به بیابان پهلو بزند.
کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به طرح واگذاری مسئولیت تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی هشدار می‌دهند

تنوع زیستی کشور زیر شخم

تنوع زیستی
تخریب سرزمین که ریشه در تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی دارد همچنان در کشور ادامه دارد ؛ تصمیماتی که باعث خشک‌شدن تالاب‌ها، شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار و نابودی بخش عمده‌ای از مراتع و رویشگاه‌های جنگلی شده و از همه مهم‌تر غارت منابع آبی کشور را در پی داشته است.