دهکده‌ای که رکورد سرقت را شکست

آخرین سرقت در دهکده‌ای در رومانی به 20سال پیش بازمی‌گردد، همین موضوع باعث شده رکورد روی ندادن سرقت در یک منطقه به این روستا برسد.