اعدام؛ مجازات ربایندگان دختر دانشجو

2پسر جوان که در جریان ربودن دختر دانشجویی در جاده ورامین وی را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند، با رأی دادگاه به اعدام محکوم شدند.