8
شنبه 2 تیر 1397
شماره 7412
تاریخ و اندیشه
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

عددخبر

عددخبر
4 برابر قیمت پلاستیک این روزها 2تا 4برابر گرانتر شده است. فعالان این حوزه می‌گویند اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، زمین می‌خورند.
گزارش خبری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تأثیر گرانی‌ها بر جامعه کارگری گفت: به‌دنبال این هستیم که در جلسه شورای‌عالی کار بحث افزایش دستمزد مجدد کارگران را بررسی کنیم چراکه حقوق فعلی پاسخگوی هزینه‌های معمولی زندگی نیست.

دردسرهای پلاستیکی

کمبود و گرانی پلاستیک اصناف را با مسئله نایلون و برخی صنایع را با چالش بطری برای تولید محصولات مواجه کرده است
صنعت
شکل کمبود پلاستیک البته فقط دامن نانوا و سوپرمارکتی را نمی‌گیرد بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد گرانی اخیر آب معدنی هم زیر سر بطری‌های پلاستیکی است که روی کاغذ خودمان تولید‌کننده‌اش هستیم اما در عمل برای تهیه آن با مشکلات مختلفی مواجهیم.