21
یکشنبه 7 اسفند 1401
شماره 8723
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

چشم‌های همیشه باز روی ترافیک

در مرکز کنترل و مدیریت ترافیک تهران چه می‌گذرد؟
گزارش
وقتی خودرو‌ها در یکی از خیابان‌های تهران گرفتار ترافیک طولانی می‌شوند و از حرکت باز می‌مانند، برخی رانند‌ه‌ها تصور می‌کنند کسی از وقوع این مشکل خبر ندارد.
دریچه
سال1401 کم‌کم به ایستگاه آخر نزدیک می‌شود. ایامی که ترافیک سرسام‌آور تهران را رقم می‌زنند و این روزها شهروندان بابت شلوغی معابر گلایه‌مند هستند.
چرا ترافیک پایتخت روزهای پایانی سال بیشتر می‌شود؟

9.5 میلیون نفر، 23میلیون سفر

شهر تهران روزانه با ترافیک سرسام‌آوری دست‌وپنجه نرم‌می‌کند و هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم بر حجم تردد خودروها در شهر افزوده می‌شود و ساعات بیشتری را در ترافیک می‌مانیم.