09
یکشنبه 7 اسفند 1401
شماره 8723
زندگی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خدایا ! به سلامت دارش‌

روشنا
گاهی پیش می‌آید که دل‌مان از پدر و مادرمان می‌گیرد و احساس می‌کنیم اگر والدگری آگاهانه‌تری نسبت به ما داشتند اوضاع بهتری داشتیم اما وقتی خودمان پدر و مادر می‌شویم، تازه متوجه می‌شویم راضی نگه‌داشتن فرزند چه کار سخت و جان‌فرسایی است.
ویژه
مجموعه 7 جلدی قهرمانان کربلا، داستان‌هایی از حماسه‌آفرینی یاران امام‌حسینع را بازگو می‌کند؛ داستان‌هایی که برای کودکان بیشتر از 5سال مناسب است.
خاطرات بانوی جهادگر از روزهای اوج کرونا و تجربه حضور در سالن تطهیر

رنج‌هایی که اسباب رشد شد

گزارش
چهره‌ای شاد و پرنشاط دارد، از آنها که مطمئنی در کودکی دیوار راست را می‌گرفته و بالا می‌رفته! ریزنقش است و حتی تصور هم نمی‌توانی بکنی بتواند کیسه‌های خرید سنگین را جابه‌جا کند چه برسد به اینکه پیکر فردی که دیگر هیچ اراده و توانی از خود ندارد را بلند و بشوید!