بازار سیاه کیت‌های آزمایشگاهی

یکی از دغدغه‌های آزمایشگاه‌های کشور تأمین کیت، تجهیزات و قطعات یدکی دستگاه‌های آزمایشگاهی است و به‌دلیل کمبود کیت‌های تخصصی، بازار سیاه آن هم تشکیل شده است.