پایان مرد الماسی!

اریکسون که برای سال‌ها یکی از مورد احترام‌ترین مربیان در دنیای فوتبال بود، از مربیگری خداحافظی کرد
برای بعضی‌ها جدا‌شدن از فوتبال هیچ‌وقت یک انتخاب نیست. آنها فقط زمانی این کار را انجام می‌دهند که مجبور باشند، درست مثل اسون گوران اریکسون؛ مردی که تا 75سالگی همچنان در کنار فوتبال بود و حالا برای حفظ سلامتی، تصمیم به ترک همیشگی این ورزش گرفته است.