نکته بازی/ فوری جوگیر نشوید

در یکی از مسابقات هفته بیستم مس کرمان 2بر یک از سد نساجی گذشت تا تیره‌روزی‌های تیم مازندرانی ادامه بیابد. نساجی از 6بازی اخیرش تنها 2امتیاز گرفته است.