22
پنج شنبه 27 بهمن 1401
شماره 8716
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

احتمال کولاک برف در ۱۷ استان

خبر روز
سازمان هواشناسی نسبت به ‌احتمال کولاک برف در ۱۷استان، تشدید بارش در 3 استان و افزایش ارتفاع موج در خلیج‌فارس به ۳متر هشدار داد.
ویژه
با وجود شایعات و جوسازی‌هایی که بعضا شناخته شده هستند و باید پاسخگوی تخریب‌های سال‌های گذشته باشند، هیچ‌گونه تخریبی در بافت تاریخی شیراز صورت نگرفته است.
۵۰درصد وسعت تالاب‌های کشور دارای پتانسیل غبارخیزی هستند.

کابل؛ مقصد نهایی تأمین حقابه هامون

سیستان 3ماه بیشتر آب ندارد و معاون رئیس جمهوری برای پیگیری حقابه هامون به افغانستان سفر می‌کند
گزارش
سال‌هاست حقابه ایران از رودخانه هیرمند داده نشده و طالبان حتی به معاهده‌های بین‌المللی تامین حقابه‌ها هم اهمیت نمی‌دهد.