چندجانبه‌گرایی؛ آینده جهان جدید

رئیس‌جمهور چهارشنبه در دومین روز سفر خود به چین با چهره‌های نخبگانی و دانشگاهی چین دیدار کرد.