نقشه سرقت از زن نقاش با جنایت همراه شد

تحقیقات در پرونده ناپدید شدن زن نقاش نشان داد که مردی آشنا با همدستی یک سارق سابقه‌دار او را به قتل رسانده‌اند تا خودروی شاسی‌بلند وی را سرقت کنند.