21
پنج شنبه 27 بهمن 1401
شماره 8716
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

یک تخت استاندارد سوختگی هم نداریم

کمبود تخت‌های بیمارستانی در بخش سوختگی باعث افزایش مرگ‌ومیر بیماران شده است
یادداشت
کمبود تخت‌های بیمارستانی در بخش سوختگی یکی از چالش‌های اساسی پیش روی بخش بهداشت و درمان کشور است.
ویژه
در میان دانش‌آموزان مسموم‌شده قمی هیچ‌گونه آلودگی میکروبی کشف نشده است.

بودجه مستقلِ معلولان کجاست؟

بررسی مصائب حذف ردیف بودجه اختصاصی معلولان سازمان بهزیستی در بودجه1402
گزارش
اوایل بهمن‌ماه سال‌جاری بود که کلیات لایحه بودجه1402 کشور مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ کلیاتی که در بخش اختصاصی بودجه سازمان بهزیستی با تغییراتی مواجه بود؛ تغییراتی از کاهش 49درصدی بودجه تا حذف یک ردیف که تاکنون از سوی فعالان جامعه معلولان و مدیران مراکز توانبخشی کشور با واکنش‌های اعتراضی بسیاری همراه بوده است.