15
چهار شنبه 2 خرداد 1397
شماره 7391
زندگی
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

چهارم خرداد؛ روز «مقاومت و پایداری»

نگاه روز
چهارم خرداد در تقویم کشورمان به نام یک شهر به ثبت رسیده است؛ روزی به نام «دزفول». دلیل این نامگذاری، پایداری مردمی‌است که برای دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی ایران بزرگ، 8 سال مقاومت کردند و جهانیان را به حیرت واداشتند و دولت جمهور‌ی اسلامی ایران در مورخ ‌۴‌/۳/1366 این شهر را به‌ پاس حماسه مقاومتش به نام «شهر نمونه مقاومت» معرفی کرد.
چشم‌های من و دوربین در روز اول مهر59 با جنگ آشنا شد. هرچه آن روزها با هم ‌دیدیم با همه تلخی‌های خونین جنگ، همراه با شیفتگی‌ها نسبت به انقلاب، امام و وطن بود.
نگاهی به سال‌های جنگ و پشت جبهه از نگاه یک پیام‌رسان

پسر شما شهید شد

آزادسازی خرمشهر
«روزی که خرمشهر آزاد شد همه شهر غرق در شادی بود و همه‌جا شیرینی پخش می‌کردند و شربت می‌دادند. نمی‌توانم بگویم که مردم چقدر شاد بودند ولی نزدیک ظهر با من تماس گرفتند و گفتند  مهمان داریم و برای عصر قرار گذاشتند که با آمبولانس بروم و مهمان‌ها را تحویل بگیرم. حالم خیلی بد شد؛ به‌قول ما قزوینی‌ها هوله‌تپان شدم. طاقت نداشتم در این روز شاد هم خبر شهادت بدهم.»
خرمشهر
ویژه‌نامه آزادسازی‌ خرمشهر