پیشنهاد پیوستن ایران به پالرمو، سال ۷۹ کلید خورد

دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب مجدد ادعاهای یک خبرگزاری درخصوص لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملیپالرمو توضیحاتی را منتشر کرد.