مالکان نیم‌بند

28 هزار سند برای املاک روستاییان گلستان صادر شده است، اما مردم می‌گویند این سندها وجاهت قانونی ندارند
«بانک این برگه‌ها را قبول نمی‌کند. به ما سند نمی‌دهند و این اوراق هم ارزش حقوقی‌ ندارد» این‌ها را محمد می‌گوید. برگه‌ای در دست دارد و با اضطراب صحبت می‌کند.