خبر روز/ منطقه ویژه اقتصادی؛ مطالبه کهگیلویه و بویراحمدی‌ها

کهگیلویه و بویراحمد با وجود ذخایر نفت و گاز، جنگل، آب فراوان، خاک حاصلخیز و قرار‌داشتن در شاهراه جنوب به مرکز کشور، سهم قابل توجهی از توسعه به‌ویژه توسعه اقتصادی در اختیار ندارد.