30
شنبه 10 مهر 1400
شماره 8328
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دانش‌آموختگان قدیمی مدرسه جلال آل‌احمد تجریش به سنت هر ساله دور هم جمع شدند

مهر ماندگار

زنگ اول مهر ماه هر سال برای موسپیدکرده‌های تجریش که سال‌ها پشت میز و نیمکت‌های مدرسه جلال آل احمد شاهپور سابق می‌نشستند هم به صدا درمی‌آید.