22
سه شنبه 12 مهر 1401
شماره 8605
ایثار و مقاومت
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پیکر شهید کلاهدوز چگونه شناسایی شد؟

یاد
دیده بود که کشمیری کیفش را کنار رجایی گذاشت و شنیده بود که گفت برگه‌ها جامانده ورفت برگه‌هارابیاورد.
ویژه
روشن‌تر از آبی» عنوان کتابی است که داستان زندگی، رزم و شهادت سرهنگ حسن آبشناسان را روایت می‌کند.
برنامه ترکیبی «جان‌وتَن» به کارگردانی علی فراهانی‌صدر، تهیه‌کنندگی مهدی مستوفی در 8قسمت ساخته و از شبکه‌های مختلف سیما پخش شد.
پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک از طریق آزمایش DNA شناسایی شد .
پایه حرکت ایثارگری مردمی بوده و باید مردمی بماند .

چریک پیر چه درسی به صدام داد؟

یادی از سرلشکر شهید آبشناسان؛ تکاوری که به شیر صحرا شهرت داشت
گزارش
«ما زنده به آنیم که آرام نگیریم/ موجیم که آسودگی ما عدم‌ماست» این بیت زیبا روی سنگ مزار شهید «حسن آبشناسان» یکی از فرماندهان محبوب جنگ حک شده است. کسی که مهر ماه یادآور شهادت اوست؛ تکاوری که شنیدن نامش لرزه به اندام دشمن می‌انداخت.