عهدماندگار 50ساله

شهرداری تهران جشنی ویژه ۲۵۰سالمند با 50سال زندگی مشترک و موفق به همراه فرزندان یا نوه‌هایی که در سال 1401یا 1400ازدواج کرده‌اند را برگزار کرد.