کشف پروتئینی که در متاستاز سرطان نقش دارد

دانشمندان انگلیسی طی تحقیقاتی در زمینه سرطان دریافتند که سلول‌های سرطانی فرایندی را که توسط سلول‌های سالم برای پخش شدن در بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد، اصطلاحا می‌ربایند و آنچه تا امروز درباره متاستازهای سرطانی تصور می‌شد را کاملا تغییر می‌دهند.