سربازان، صاحب «سابقه کار» می‌شوند

سردار علی عبداللهی، معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح گفت: سرباز نباید تحقیر شود و باید دوره خدمت وی دوره آموزشی باشد.