عبور بازار میوه ازگرانی

توزیع میوه‌های فصل سرد، میانگین قیمت را در بازار میوه از 60هزار تومان به 45هزار تومان کاهش داده است
در دومین هفته از پاییز، میوه‌های فصل سرما در مغازه‌های میوه فروشی متنوع‌تر شده‌اند و پوست سبز نارنگی‌ها هم کم‌کم نارنجی شده اما هنوز 70درصد بازار در اختیار میوه‌های تابستانی است.