قیمت طرح ترافیک98 اعلام شد

جدول تغییرات نرخ طرح ترافیک سال آینده به‌صورت تفکیک‌شده شامل محل سکونت، حضور در ترافیک و نوع معاینه فنی از سوی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران منتشر شد