باگ قانونی، باعث رشد شرکت‌های متخلف

سرویس‌های ارزش‌افزوده و شرکت‌هایی که این خدمات را ارائه می‌کنند، از نظر حقوقی کارشان چه ایرادهایی دارد؟ محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران مشکل فعلی را ناشی از ضعف قانونی درباره سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری در ایران می‌داند و در گفت‌وگو با همشهری درباره راه‌حل‌های حقوقی این مشکل نیز نظراتی ارائه می‌کند. نظرات او را دراین‌باره می‌خوانید.