لایحه جدید دولت برای FATF

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح لایحه دوفوریتی مورد نظر رئیس‌جمهور درباره لوایح FATF که صبح روز گذشته به آن اشاره کرد، گفت: این لایحه دوفوریتی درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که دولت آن را به مجلس ارائه کرده است.