3
دو شنبه 28 آبان 1397
شماره 7531
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پایان فرصت سوزی در تهران

برخورد نزدیک
بالاخره پس از چندی حناچی در روزی که پیروز عرصه رقابت با «وزیر» لقب گرفت، توانست اکثریت اعضای شورا را برای تکیه بر صندلی رئیس متقاعد و راه معاونت شهرسازی تا اتاق رئیس را طی کند.
ویژه
معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران، در جمع خادمان شرکت شهر سالم در اربعین امسال گفت: کار بزرگ شما تأثیر عمیقی بر اعتبار کشور داشته است.
اعضای شورای شهر تهران دیروز عصر، جلسه فوق‌العاده داشتند تا سرپرستی را برای شهرداری انتخاب کنند و سرانجام رأی به منتخب خود دادند؛ پیروز حناچی.
ماجرای تخریب باغات تهران ادامه دارد

باغ اراج زیر‌تیغ تخریب

70درصد باغات تهران طی یک دهه گذشته از بین رفته‌است
برج‌باغ
لغو مصوبه برج‌باغ در دوره پنجم شورای شهر تهران در شرایطی رخ داد که با اجرای آن 5هزار هکتار از باغات تهران تخریب شده بود؛ چیزی حدود 70درصد از باغات.