مهلت یک هفته‌ای پلیس به رانندگان برای دریافت معاینه فنی

رئیس پلیس پایتخت از تعیین مهلت یک هفته‌ای برای دریافت معاینه فنی خودروها خبر داد.