رکوردشکنی بارندگی ادامه دارد

بارش‌های پاییز امسال در مقایسه با سال قبل 295درصد رشد کرده است
دست و دلبازی ابرهای پاییزی همچنان ادامه دارد و توانسته است وضعیت بارندگی‌های کشور در سال آبی جاری را نسبت به میانگین مدت مشابه در نیم‌قرن اخیر تا 100درصد بهبود دهد.