تأیید گوشت مصنوعی برای غذای آینده بشر

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA پذیرفته که در همکاری با وزارت کشاورزی این کشور بر تولید گوشت مصنوعی که یکی از گزینه‌های غذای بشر در آینده به‌حساب می‌آید نظارت داشته باشد.