22
دو شنبه 28 آبان 1397
شماره 7531
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت که برای روشن‌شدن جزئیات پرونده تجاوز به پسران نوجوان شوشتری گزارشی از استان مربوطه خواسته‌ایم که درصورت لزوم درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.
کارشناسان در گفت وگو با همشهری، درباره لایحه جدید قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها مطرح کردند

سایه‌بلند مجوز و جرم همچنان بر سر مطبوعات

گزارش
یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه با بیان اینکه در قانون مطبوعات قبل و لایحه نظام جامع همگانی رسانه‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد که می‌توان آن را یک گام رو به جلو دانست