17
دو شنبه 28 آبان 1397
شماره 7531
سلامت
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پاتک به تحریم دارو

تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا عملا صنعت دارو را با تحریم‌های غیرمستقیم روبه‌رو کرده است
دارو
انجمن هموفیلی ایران در نامه‌ای رسمی به رئیس فدراسیون جهانی بیماران هموفیلی به اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران که تامین داروی بیماران ایرانی ازجمله بیماران هموفیلی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است، اعتراض کرد و خواستار پیگیری این فدراسیون جهانی برای حل مشکلات دارویی بیماران ایرانی شد.