14
سه شنبه 16 اسفند 1401
شماره 8731
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مرورآمار متروی تهران به بهانه بیست و چهارمین سالگرد بهره‌برداری

متروی تهران در 16اسفند 1377با افتتاح بخشی از خط5 از ایستگاه صادقیه به کرج به بهره‌برداری رسید. در زیر برخی از آمار متروی تهران را مرور کرده‌ایم.
گزارش 2
مدیریت، کنترل و نگهداری شبکه بزرگ، گسترده و درهم تنیده‌شهر؛ حمل و نقل زیرزمینی تعطیل بردار نیست.

تاریک و روشن مترورانی

یک روز در کابین اول مترو با سختی‌های شغل راهبران قطار همراه شدیم
گزارش
تاریک... روشن... تاریک... روشن... تاریک...؛ زندگی راهبران مترو به این شکل است. وقتی قطار وارد ایستگاه می‌شود همه مسافر‌ها روی لبه سکو آماده ایستاده‌اند و به قطار نگاه می‌کنند. راهبر دسته را می‌کشد،