11
سه شنبه 16 اسفند 1401
شماره 8731
روایت تهران
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یکی از غمبارترین وقایع مشروطه در این عمارت رقم خورد

ستارخان و یارانش در باغ‌اتابک

در دوره قاجار در یکی از مناطق اعیان‌نشین آن روزگار، یعنی خیابان قوام‌السلطنه، عمارتی به دستور اتابک، صدراعظم ناصرالدین‌شاه، ساخته شد. این ساختمان محل زندگی اتابک و رفت‌وآمدهای سیاسیون آن دوران بود.