08
سه شنبه 16 اسفند 1401
شماره 8731
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

این شب طلایی...

شب نیمه‌شعبان وقت جشن و شادی است و خیلی از ما این شب عزیز را در کنار یکدیگر جشن می‌گیریم اما به جز شادی کردن، یک کار دیگر هم وجود دارد که مسلمانان در این شب نورانی انجام می‌دهند و آن هم احیا گرفتن در مساجد است.