21
سه شنبه 16 اسفند 1401
شماره 8731
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

فضای سبز از دیروز تا امروز

سخن نخست
تهران از دیروز تا امروز یا به‌عبارتی از گذشته تا‌کنون تغییرات زیادی کرده است.
گزارش
1-گونه‌های درختی متفاوتی در کمربند سبز تهران کاشته می‌شوند؛ چراکه نوع گونه بستگی به عرصه‌ای دارد که برای درختکاری درنظر گرفته شده است.

درختکاری همسران دیپلمات‌ها

بوستان جوانمردان روز گذشته میزبان همسران دیپلمات‌ها و سفرای کشورهای خارجی بود
گزارش
روز گذشته همسران دیپلمات‌ها و سفرای کشورهای خارجی مقیم ایران، در بوستان جوانمردان واقع در منطقه 5پایتخت برای اجرای رسم هرساله ایرانی‌ها در 15اسفندماه اقدام به کاشت نهال کردند.