12
شنبه 28 خرداد 1401
شماره 8522
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شهرآفتاب چند برابر می‌شود

40 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی شهر آفتاب تا 120 هزار متر مربع قابل افزایش است
گپ
مساحت سالن‌های فعلی شهر آفتاب حدود 40 هزار متر مربع است که در طرح نهایی به 120 هزار متر مربع خواهد رسید و با مساحت ساختمان تجارت جهانی مجاور آن، تا 190 هزار متر مربع هم قابل افزایش است.
ویژه
شورا آماده است تا سازوکاری طراحی شود .
رضا شرفی، شهردار منطقه10 شهر تهران گفت.

600خانه تاریخی شناسنامه‌دار می‌شوند

شهرداری تهران با تشکیل بانک اطلاعات بناهای تاریخی و ارائه مشوق‌های مختلف، احیای این بناها را تسهیل می‌کند
گزارش
بانک اطلاعاتی بناهای تاریخی، باغ‌موزه‌ها و خانه‌موزه‌های تهران تشکیل شد؛ بانکی که کمک می‌کند تا مرمت این آثار تاریخی با اولویت مشخصی انجام شود.به گزارش همشهری، تهران علاوه بر بناهای تاریخی به ثبت ملی رسیده، خانه‌های ارزشمند و قدیمی فراوانی دارد که هرکدام از آنها می‌توانند با مرمت، تبدیل به فضایی فرهنگی، تفریحی و گردشگری شوند.