خسارت باران به 2روستای خراسان شمالی

بارش باران در آخرین روزهای فصل بهار به روستاهای راستقان و تکله قوز شهرستان مرزی راز و جرگلان خراسان شمالی خسارت زد که کار امدادرسانی به این روستاها از پنجشنبه شب آغاز شده است.