10
شنبه 28 خرداد 1401
شماره 8522
سیاست2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سوئد؛ مهد ناقضان حقوق بشر

یادداشت
مبنا و اساس روابط بین‌الملل و نظام حقوق بین‌الملل حاضر، مواد 1 و 2 منشور ملل متحد است. جایی که اهداف و اصول ملل متحد در آن بنا و درج شده است.
ویژه
رئیس دستگاه قضا با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تنش در کشور با به‌کارگیری تحریم و سایر دسیسه‌ها، گفت: دشمن تلاش دارد ذائقه مردم به‌ویژه نسل جدید و الگوی زندگی آنها را تغییر دهد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های امت اسلامی، شایعه‌ناپذیری است.

چتر مدعیان حقوق بشر بر سر تروریست‌ها

در برابر دوگانگی رفتاری کشورهای غربی در حمایت از تروریست‌های معاند ایران باید بصیرت سیاسی داشت
گزارش
یکی از تناقض‌های آشکار در ادبیات و رفتار کشورهای مدعی حقوق بشر این است که خود، محور پرورش و بازتولید تفکر و نیروهای تروریستی هستند اما به‌صورت متوالی اعلامیه‌های حقوق بشری علیه کشورهای دیگر صادر می‌کنند.