هشدار ماسک درباره کاهش کارمندان در توییتر

ایلان ماسک، در جلسه‌ ویدئو کنفرانسی با کارمندان توییتر، اعلام کرد؛ درصورت موفق شدن به تصاحب این پلتفرم، برخی از مشاغل در این شرکت را کاهش خواهد داد.