در حاشیه سیاست

​عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی پیرامون طرح‌های انتخاباتی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده، به جماران گفت: شورای نگهبان اینها را قبول ندارد و رد می‌کند، زیرا شرایط رئیس جمهور بر‌خلاف شرایط نمایندگان در قانون اساسی احصا‌ شده و شورای نگهبان اختیار تطبیق آن شرایط با نامزدها و احراز آن را از اختیارات خود می‌داند و اجازه نمی‌دهد که مجلس این اختیار را محدود کند.